Destek Hattı: 537-696-5708

MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Motivasyon teorileri arasında en çok bilineni Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı’dır.Bu yaklaşımın iki ana varsayımı vardır.Birincisi;kişinin gösterdiği her davranışın,kişinin sahip olduğu belirli ihtiyaçları gidermeye yönelik olduğudur.Kişi ihtiyaçlarını gidermek için belirli yönlerde davranır.Dolayısıyla ihtiyaçlar davranışı belirleyen önemli bir faktördür.

Yaklaşımın ikinci varsayımı ihtiyaçların sırasıyla ilgilidir.Bu varsayıma göre kişi,belirli bir sıralanma (hiyerarşi) gösteren ihtiyaçlara sahiptir.Alt kademelerde bulunan ihtiyaçlar giderilmeden,üst kademelerdeki ihtiyaçlar kişiyi davranışa sevk etmez.Tatmin edilen bir ihtiyaç kişiyi belli bir davranışı göstermeye yöneltme özelliğini kaybeder ve daha üst seviyedeki ihtiyaç davranışları etkilemeye başlar.

  Bu yaklaşıma göre ihtiyaçlar 5 ana grupta toplanır:

  • Fizyolojik:Yeme,içme,uyku,su,cinsellik
  • Güvenlik:Can ve iş güvenliği,tehlikelerden korunma
  • Sosyal:Gruba mensup olma,kabul edilme,dostluk
  • Kendini Gösterme:Tanınma ve prestij,kendine güven
  • Kendini Tamamlama:Sahip olunan potansiyeli geliştirme,yaratıcılık

Böyle bir modeli,yönetici,bir motivasyon aracı olarak kullanabilir.Yaklaşıma göre kişiler,halihazırda sahip oldukları şeylerden çok,sahip olmak istedikleri tarafından davranışa sevk edilecektir.Kişi halihazırda sahip olduğu şeyi muhafaza etme davranışı gösterebilir.Fakat sahip olmak istediği şey konusunda daha şevkle ve istekli davranır.İşte yönetici açısından önemli olan,kişinin sahip olmak istediği şeyleri anlamaktır.

Özgeçmiş oluştur

rhinomedya

Yorum / Soru Bölümü

İş Ara

WhatsApp chat