Destek Hattı: 537-696-5708

HİZMETLERİMİZ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

    İnsan Kaynakları Planlama

İşletmenin işgücü ihtiyacının belirlenmesi

    Personel Bulma Seçme Yerleştirme

Doğru niteliklere sahip personelin istihdamının sağlanmasıyla ilgili süreçler:

-Aday arama süreci

.İlan verme

.Aday havuzu oluşturma

-Görüşme (mülakat) süreçleri

-Seçim süreçleri

    Aday Havuzu
    İş İlanı
    İşe alıştırma (Oryantasyon) ve Eğitim
    Performans Değerlendirme

İşletme bütününde yüksek performansa,tüm birimlerdeki çalışanların gösterdiği yüksek çabaların toplamıyla           ulaşılacaktır.Dolayısıyla her çalışanın çaba ve performansı izlenmeli ve işletmenin genel performansına olumlu           katkıda bulunup bulunmadığını,performanslarının şirket hedefleriyle bütünleşip bütünleşmediğini anlamak için         değerlendirilmelidir.

İnsan kaynakları,performans değerlendirme ile toplanan verileri planlama,seçme yerleştirme,eğitim                              gereksinimleri,ücret ve maaş yönetimleri,terfi,ödül,ceza,işten ayrılma gibi kararlar için kullanır.

     Motivasyon
     Liderlik
     İş Güvenliği
     Muhasebe İşleri
     Hukuk İşleri

PAZARLAMA YÖNETİMİ

     Durum Analizi
     Çevre Analizi
     Pazar Bölümlendirme
     Hedef Pazar Stratejileri
     Pazarlama Stratejileri
     Pazarlama Programı Belirleme
     Konumlandırma
     Tutundurma

-Halkla ilişkiler ve reklam

     Satış Gücü Oluşturma

    Satış Temsilciliği

İletişim

Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Arılar İş Merkezi Kat:4 No:330 Çorlu/TEKİRDAĞ

WhatsApp chat